Wacławka, 1935 r. Dzieci i młodzież ze Szkoły Powszechnej z nauczycielem Makowem. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar J. Durka).