Wacławka, kolonia w gminie Międzyrzec, 1931/1932 r. Dzieci i młodzież ze Szkoły Powszechnej z nauczycielem Łakomskim. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar J. Durka).