Horochów, 1937 r. Pierwsze roczniki w nowowybudowanym Gimnazjum Państwowym. Grono nauczycielskie: Maria Gawrońska, dyr. Kajetan Łukasiewicz, Henryk Kołacki, Adolf Stachura, ks. Aleksander Iwanicki, Olga Ekiert. Niektórzy uczniowie: Maria Bujnowska, Danuta Dylewska, Czesława Jamróz, Danuta Kobryń, Zdzisława Kotońska, Zbigniew Michalak, Nulka Michalska, Irena Orzeszkowska, Ryszard Zakrzewski, Danuta Zawilińska. Ze zbiorów Janusza Korpaka.