Spis artykułów

Milosz Zeman do Ukraińców: czy znacie rozkaz Bandery dot. mordowania Polaków?

Janusz Schwertner

  Prezydent Czech Milosz Zeman w ostrych słowach odpowiedział grupie Ukraińców, którzy wysłali do niego list "w obronie Stepana Bandery". "Czy znacie rozkaz Bandery: "Zabijcie każdego Polaka między szesnastym a sześćdziesiątym rokiem życia?". Jeśli nie znacie, nie jesteście Ukraińcami" - odpisał Zeman. To pozytywny gest wobec Polaków.

  Prezydent Czech jest doskonale znany z ostrego języka i moralizatorskiego tonu. Grupa Ukraińców, która wysłała do niego list "w obronie Stepana Bandery" (Bandera to przywódca nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej, współodpowiedzialny za ludobójstwo ludności polskiej na Wołyniu, który na Ukrainie uznawany jest za bohatera narodowego - przyp.red.)., właśnie się o tym przekonała.

  "Szanowni Ukraińcy, otrzymałem od was list w obronie Stepana Bandery. Pozwólcie mi zatem zadać dwa pytania" - rozpoczyna swój list Zeman. Dalej stawia sprawę jasno: "Po pierwsze, czy znacie rozkaz Bandery: "Zabijcie każdego Polaka między szesnastym a sześćdziesiątym rokiem życia?" Jeśli nie znacie, nie jesteście Ukraińcami. A jeżeli znacie, to czy się z nim zgadzacie, czy nie?" - pyta prezydent Czech. "Jeżeli się zgadzacie, tu kończy się nasza dyskusja" - czytamy.

  W dalszej części Zeman udziela krótkiej lekcji historii. "Dla Waszej wiedzy chciałbym stwierdzić, że Stepan Bandera miał zamiar stworzyć wasalne wobec Niemiec państwo ukraińskie. Miał poparcie Alfreda Rosenberga, ale dlatego, że Hitler zdecydował, że po wygranej wojnie zasiedli Ukrainę niemieckimi rolnikami, projekt został anulowany, a Bandera został wysłany do obozu koncentracyjnego. Coś podobnego stało się zresztą na naszym terytorium w przypadku Jana Ryse Rozsévača, założyciela Flagi" - pisze Milosz Zeman.

  I dalej: "Ponadto chciałbym zwrócić uwagę, że już prezydent Juszczenko ogłosił Banderę bohaterem narodowym, a teraz jest w przygotowaniu podobna deklaracja w sprawie pana Szuchowycza, znanego z tego, że w 1941 roku we Lwowie rozstrzelał tysiące Żydów".

  Zeman pisze też, że "nie może gratulować Ukrainie takich narodowych bohaterów". "Cieszę się, że mogłem poszerzyć Waszą wiedzę i życzę wielu sukcesów w pracy" - kończy list.

  Janusz Schwertner (Onet.pl, 9.01.2015)


  Vážení ukrajinisté,

  obdržel jsem Váš dopis, v němž obhajujete Stepana Banderu.

  Dovolte mi proto, abych Vám položil dvě otázky.

  Za prvé, znáte Banderův výrok: „Zabij každého Poláka mezi šestnácti a šedesáti lety?“

  Pokud neznáte, nejste ukrajinisté.

  Pokud tento výrok znáte, souhlasíte s ním, nebo ne?

  Pokud s ním souhlasíte, naše diskuze končí.

  Pro Vaši informaci bych chtěl uvést, že Stepan Bandera hodlal na Ukrajině vytvořit vazalský německý stát. Měl v tom podporu Alfreda Rosenberga, ale protože Hitler se rozhodl, že Ukrajina bude výlučně po vítězné válce osídlena německými sedláky, tento projekt byl zrušen a Bandera byl poslán do koncentračního tábora. Něco podobného se ostatně stalo i na našem území v případě Jana Ryse Rozsévače, zakladatele Vlajky.

  Dále bych Vás chtěl upozornit, že již prezident Juščenko vyhlásil Banderu za národního hrdinu, a že nyní se připravuje obdobné vyhlášení v případě pana Šuchevyče, který proslul tím, že v roce 1941 nechal ve Lvově postřílet tisíce Židů.

  Nemohu bohužel blahopřát Ukrajině k takovým národním hrdinům.

  Jsem rád, že jsem mohl doplnit Vaše informace a přeji Vám mnoho úspěchu ve Vaší práci.

  S pozdravem

  Miloš Zeman
  prezident republiky


  * Przeczytaj list do Prezydenta Czech Milosza Zemana, wystosowany przez członków Stowarzyszenia Klubu Inteligencji Polskiej.


Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl