Spis artykułów

List 148 posłów Parlamentu Ukraińskiego do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz

  Kijów, 1.07.2013

  Sz. Pani Ewa Kopacz
  Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

  Szanowna Pani Marszałek,
  Szanowni Koledzy.

  Niedawno Senat RP podjął rezolucję w sprawie czystek etnicznych w Polsce z elementami ludobójstwa wobec polskiej ludności przez UPA w latach 1943-44.

  Wiemy, że ten temat wywołał kontrowersje nie tylko w polskim parlamencie, ale w całym polskim społeczeństwie. Wielu uczestników tej dyskusji krytykowało zwolenników rezolucji za to, że w ten sposób wywołują napięcia pomiędzy dwoma narodami, wzywają do historycznej walki, wbijają klin między nasze kraje.

  Zdecydowanie nie zgadzamy się z taką interpretacją. Prawdy historycznej nie można ukrywać. Przecież, przymykając oko na zbrodnie, sami w ten sposób stajemy się ich wspólnikami.

  Rozwój i wzmocnienie przyjaźni międzynarodowej pomiędzy Ukrainą i Polską uważamy za za niemożliwe w wypadku porzucenia pamięci o setkach tysięcy niewinnych obywateli - Białorusinów, Polaków, Żydów, Cyganów, Rosjan, Ukraińców, wszystkich tych, którzy zginęli w rzezi wołyńskiej. Nie wybaczymy tego sobie.

  Niestety, na Ukrainie jest dziś często pomijany fakt masakry popełnionej w tych latach, więc inicjatywa Senatu RP, chociaż wywołała kontrowersje na Ukrainie, jest bardzo aktualna.

  W kraju rosną ksenofobiczne, antysemickie i neonazistowskie poglądy. Ich przedstawiciele są już w Radzie Najwyższej Ukrainy. Aktywnie korzystają z trybuny parlamentarnej do propagowania tych poglądów. Wszystko to jest wynikiem tego, że ludzie nie znają prawdy histotycznej o tych straszliwych wydarzeniach. W ciągu pięcioletniego okresu pozostawania przy władzy Wiktora Juszczenki z podręczników historii usunięto setki faktów o zbrodniach ukraińskich kolaborantów podczas II Wojny Światowej. Bandera, Szuchewycz i ich poplecznicy są nadal traktowani przez niektórych jako bohaterowie Ukrainy.

  Dlatego właśnie dzisiaj potrzebujemy prawdy o rzeczywistym obliczu ukraińskiego nacjonalizmu. Jak pisał znany historyk Wiktor Poliszczuk: "bez przezwyciężenia nacjonalizmu ukraińskiego nad narodem Ukrainy zawiśnie groźba degeneracji".

  Dlatego zwracamy się do Pani, jako do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej, z gorącą prośbą o wspieranie rezolucji Senatu o uznanie masakry wołyńskiej jako ludobójstwa popełnionego przez organizację ukraińskich nacjonalistów - Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) i o potępienie popełnionych przez jej członków przestępstw.

  Z poważaniem

  (lista 148 podpisów deputowanych - stanowią oni 33,3 % wszystkich posłów parlamentu ukraińskiego; oprócz 119 posłów z Partii Regionów i 23 z Komunistycznej Partii Ukrainy jest 6 posłów nie należących do żadnej frakcji parlamentarnej. W internetowych komentarzach nacjonaliści ukraińscy grożą im śmiercią...)

  Skany podpisów:
  http://texty.org.ua/pg/news/movchun/read/46998/Volynska_tragedija_Komunisty_ta_regionaly_prosat_Polshhu

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl