Apel z Wołynia do Polaków


Zamek w Pomorzanach - wzniesiony w 1350 r. przez Mikołaja Świnkę
na ziemiach, które nadał mu król Kazimierz Wielki
(obecnie: obwód lwowski na Ukrainie).

  Naukowcy z Wołynia, historycy i krajoznawcy, stracili nadzieję na wsparcie ze strony władz lokalnych i centralnych Ukrainy. Otwarty apel skierowali do rządu RP i kolegów z Polski.

  6 kwietnia 2016 r.

  Szanowni Państwo, Przyjaciele i Koledzy!

  My - ukraińscy naukowcy, historycy, krajoznawcy, patrioci Wołynia - zwracamy się do Państwa w następującej sprawie. Jesteśmy zaniepokojeni i bardzo oburzeni powstałą w naszym kraju sytuacją z postawą wobec wielkiej wspólnej pamięci, historii oraz dziedzictwa narodów-braci - polskiego i ukraińskiego.

  Dziś na Wołyniu spotykamy totalne zniszczenie i plądrowanie pamięci i zabytków, które wcześniej były symbolami duchowego i kulturowego rozwoju kraju. Budynki kościołów i pomieszczeń, które dawniej należały do katolickich wspólnot zakonnych, ulegają plądrowaniu i zniszczeniu. Budynki, związane z życiem wybitnych działaczy kultury ukraińskiej i polskiej, są rujnowane i znikają. Całe cmentarze z setkami grobów są cynicznie wyrzucane na śmietnik.

  Organy władzy oraz urzędnicy samorządu terytorialnego zaniechali wykonania swoich obowiązków i przestępczo obserwują to nowoczesne barbarzyństwo.

  Wszystkie nasze próby zatrzymania tego haniebnego zjawiska na poziomie prawnym się wyczerpały. Dlatego apelujemy do naszych braci Polaków, do naukowców i rządu Polski z wołaniem o założenie wspólnego "frontu" w walce o ocalenie naszych wspólnych historycznych korzeni i kultury. Tylko przez wspólny wysiłek myślących patriotów zdążymy uratować naszą historię i przekazać wnukom wzorzec porozumienia dziadków i ojców.

  Za naszą i waszą wspólną historię!

  Członkowie Grupy roboczej ds. zachowania i rozwoju środowiska historycznego miasta Łucka:

 • Artur Alioszyn - krajoznawca, przewodnik, założyciel historyko-genealogicznego projektu "Lodomeria",
 • Petro Archipczuk - konserwator zabytków,
 • Oleg Winogradow - krajoznawca, przewodnik, kierownik klubu "Entuzjasta",
 • Łarysa Godik-Poniedielnik - kandydat nauk historycznych, st. wykładowca Wchodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki,
 • Ołeksij Złatogorski - archeolog, dyrektor Instytutu archeologii NAN Ukrainy "Wołyńskie starożytności",
 • Ołeksandr Kotis - krajoznawca, dziennikarz "Kroniki Lubarta",
 • Igor Łewczuk - historyk, prawoznawca, członek komisji ds. spuścizny kulturowej i wartości kulturowych,
 • Jewgen Chodakowski - architekt, przewodniczący wołyńskiej fundacji dobroczynnej "Architektura Wołynia",
 • Olena Romaniuk - historyk sztuki, konserwator,
 • Oksana Suszczuk - kandydat nauk historycznych, kierownik działu "Księgi pamięci" naukowego Centrum Studiów historycznych Wołynia.

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl